הכל קשור

כולנו קשורים - נשים וגברים שמאלנים וימנים דתיים וחילונים עולים וותיקים אשכנזים ומזרחים אתה ואני

כשהגענו לארץ ישראל, הבאנו איתנו את התרבות והמסורות של העמים בהם חיינו. וכאן אנו רוצים לחיות לפי אותם מנהגים, כי זה טבעי לבני אדם. אבל כולנו מבינים שהזהות הלאומית של אותם עמים אינה משלנו, היא נוצרה בלעדינו.וזהותנו הלאומית שלנו, במשך אלפי שנות גלות, כמעט ואבדה. הרעיון הלאומי של היהודים, רעיון האחדות, מסיבות היסטוריות, הפך בלתי אפשרי ליישום.חדל להיות מורגש על ידינו, חדל לחיות בקרב העם. היינו מפוזרים, ורק הודות למאמציו הענקים של אבותינו כדי לשמר את הרעיון, הוא עדיין מתחמם בקרב בני ישראל.

האמת הגסה - במילים ובמעשים שואפים לאחדות!
כל אחד מאיתנו שחזר לארץ נקשר לשפה משותפת, או למולדת משותפת, לדת או להיסטוריה, אך התקשרות אלה אינן מספיקות והן שבירות מאוד. לכן, המשימה העיקרית של האמת הגסה כארגון ותנועה חברתית היא להחזיר את הקשרים בין האנשים (ללא פאתוס מיותר – ואהבת לרעך כמוך), שלא עובדים בינינו כבר אלפיים שנה. לבנות תשתית, בסיס איתן, חזק מספיק כדי להחיות את הזהות הלאומית שלנו ולהיות מסוגלים לנהל חיים עצמאיים כמו כל עמי העולם.
הפרויקטים שלנו