על עמותה

העמותת האמת הגסה הוקמה בפברואר 2020 על בסיס התנועה החברתית בעלת אותו שם

מטרותיה של עמותה:
אחדות כל רבדי החברה הישראלית, חינוך, העברת הקורסים וסדנאות. עליה, קליטה והתיישבות, העברת קורסים וסדנאות לעולים חדשים.

איגור צירולניקוב
סמנכ"ל
יועצת משפטית
האמת הגסה - במילים ובמעשים שואפים לאחדות!