על עמותה

העמותת האמת הגסה הוקמה בפברואר 2020 על בסיס התנועה החברתית בעלת אותו שם

מטרותיה של עמותה:
אחדו כל רבדי החברה הישראלית, חינוך, העברת הקורסים וסדנאות. עליה, קליטה והתיישבות, העברת קורסים וסדנאות לעולים חדשים.

סשה שברץ
פסיכולוג

סשה שוורץ

מנכ"ל
מנהל סטודיו ומומחה ניו מדיא

יואב פרוקופייב

סמנכ"ל
עורך דין
יועצת משפטית
אדריכל

איגור צירולניקוב

יושב ראש ועד מנהל
האמת הגסה - במילים ובמעשים שואפים לאחדות!