ynet // בת 7 אולצה להישאר בתחתונים בכיתה: "צחקו עליה"

איך זה קורה שילדה קטנה יושבת בכיתה עם תחתונים? חומר שצריך להספיק, כן או לא חופש גדול ביולי – את מי זה כבר מעניין? תדאגו לבנות שלנו, תדאגו לילדים, ובעיקר תדאגו ללב שלהם, לנשמה הרכה שלהם, כי את זה אי אפשר להשלים. עורכת ערוץ ההורים ואמא לשתי בנות בטור דעה

המשך

עו"ד ויקטוריה רויטמן, שמייצגת את האם באמצעות עמותת "האמת הגסה"
עו"ד ויקטוריה רויטמן, שמייצגת את האם באמצעות עמותת "האמת הגסה"