הורי תל אביב הזועמים יוצאים להפגנה

נודע לנו כי הורי תל אביב הזועמים יוצאים להפגנה להביא את התמיכה בהורי הילדה מפתח תקווה ולמען זכויותיהם ומוגנות של כל ילדי ישראל.
יום רביעי הקרוב 27.05.20120 בככר הבימה בשעה 17:30.
תודה על תמיכתכם!