ישיבת ועדת חינוך המיוחדת בנושא קוד לבוש בבתי הספר

היום השתתפתי בישיבת ועדת חינוך המיוחדת בנושא קוד לבוש בבתי הספר. מבלי שמקרה הילדה מפתח תקווה לא היה מזעזע את המדינה- הועדה הזאת לא הייתה מתקיימת היום.
כל אחת ואחד ממשתתפי הועדה שהתייחס בדבריו למקרה זה ציין כי אין ספר כי הוא לא היה צריך להתרחש כלל.
הישיבה החלה מדבריהן של הבנות שמובילות את המחאת המכנסיים הקצרים והן שיתפו עד כמה הן נפגעו בבתי הספר היסודיים כאשר מדדו להם את אורך המכנסיים או החצאית. חברי הכנסת, נציגי משרד החינוך ואורגים שונים הביאו את דעתם על הנושא של תקנון קוד הלבוש, הסמכות של בתי הספר, אופן האכיפה ושיקול דעת של אנשי ההוראה.
אנו מודים לכל משתתפי הועדה שהיו הרבה יותר קרובים להורים מאשר משרד החינוך אשר טייח את הבדיקה. הדברים שלכם נוטעים תקווה ואנו מצפנים לשינויים אמיתיים!!! מן הראוי להוציא התנצלות בפני הורי הילדה. מצפים לשינויים בבית ספר הס.

אנו מודים על התמיכה והעזרה המעשית ל יואל רזבוזוב וראש העיר פתח תקווה

רמי גרינברג

.

ויקטוריה רויטמן
עורך דין
האמת הגסה