חרבות ברזל

בימים הראשונים של המלחמה, עמותה "האמת הגסה" הקימה את מטה הפעילות וארגנה מחדש את פעילות המחסן שלה בפתח תקווה. כיום, העמותה יוצרת קשרים בין ארגונים שונים שרוצים לעזור לחיילים ולתושבי הערים והיישובים שנפגעו בישראל.
אנו גם עוסקים ברכישה ואיסוף של דברים נחוצים במחסן שלנו ומארגנים הפצה לחיילים ולנפגעי המלחמה.

דף מיוחד "חרבות ברזל" המציין את פעילות העמותה במהלך המלחמה.

Движение и НКО Грубая Правда
Движение и НКО Грубая Правда