תוכנית "מעבר חצייה"

תוכנית הטלוויזיה הציבורית "מעבר חציה" מתנועת "אמת גסה" מזמינה מדי חודש אמנים, פוליטיקאים, אנשי ציבור.

התוכנית דנה בנושאים חברתיים חשובים. השידור מעביר נושאים בעלי משמעות חברתית לציבור, פרויקטים קהילתיים, ומביא את הדיון בסוגיות בחברה הישראלית.

‫רמי גרינברג

נטשה אסמולוב