Help Ukraine Today

עמותה הומניטרית Help Ukraine Today בגרמניה יחד עם עמותה ישראלית “האמת הגסה” מגייסת תרומות לסיוע הומניטארי באוקראינה
צלחנו בהצלחה רבה את המשלוח הראשון, הוכחנו כיעילה שרשרת משלוחים והספקה ישראל-גרמניה- פולין -אוקראינה , וכעת יוצאים לדרך חדשה כדי להספיק לעזור ליותר אנשים.
כל שקל- הוא תרומה משמעותית ויעילה.

50.003,000.00

אנו מאמינים מכל הלב, כ “מציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו”, אנחנו קוראים לכם להצטרף לדרכנו ולהציל כמה שרק אפשר.